Strona Główna
Aktualności
Cele Seminarium
Rada Naukowa
Archiwum
Kontakt

 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Ogólnopolskie Seminaria Naukowe
Profesora Zygmunta Zielińskiego
Dynamiczne Modele Ekonometryczne


XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego,
Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 3-4-5 wrzesnia 2019 roku w ToruniuKeynote Speaker: Prof. Katarina Juselius
"Are outcomes driving expectations or the other way around? An I(2) CVAR analysis of interest rate expectations in the dollar/pound market"
Patronat naukowy nad Seminarium sprawuje
Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.
Glówny Partner Konferencji

Sponsorem Seminarium jest dystrybutor oprogramowania ekonometrycznego
Timberlake Consultants Ltd. London.

Cele Seminarium

 • Prezentacja poglądów na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie dynamicznego modelowania ekonometrycznego.

 • Prezentacja poglądów na temat zastosowań teorii procesów stochastycznych w badaniu procesów ekonomicznych.

 • Prezentacja wyników badań dotyczących modelowania procesów ekonomicznych.

 • Przyczynienie się do zwiększenia integracji polskich środowisk naukowych zajmujących się tą problematyką.

Powrót


Rada Naukowa Seminarium

 • Prof. dr hab. Andrzej St. Barczak,
 • Prof. dr hab. Małgorzata Doman,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,
 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski,
 • Prof. dr hab. Magdalena Osińska,
 • Prof. dr hab. Józef Stawicki,
 • Prof. dr hab. Krystyna Strzała,
 • Prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski,
 • Prof. dr hab. Jan Zawadzki,
 • Dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kufel - sekretarz,
 • Dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK - sekretarz.

Powrót


Kontakt

Korespondencję dotyczącą Seminarium proszę kierować na adres:
adres e-mail: tadeusz.kufel@umk.pl

lub

prof. dr hab. Tadeusz Kufel
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel. (056)-6114-715, fax. (056)-611-22-80

Powrót

 
 
 
 
© KEiS WNEiZ, 1989 - 2019