Strona Główna
Aktualności
   Opłaty
   Program
   Publikacja
   Terminy
Cele Seminarium
Rada Naukowa
Archiwum
Kontakt

 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Ogólnopolskie Seminaria Naukowe
Profesora Zygmunta Zielińskiego
Dynamiczne Modele Ekonometryczne

W dniach
3-4-5 września 2019 r. w Toruniu
odbędzie się
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
Profesora Zygmunta Zielińskiego
Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2019

Keynote Speaker: Prof. Katarina Juselius
"Are outcomes driving expectations or the other way around? An I(2) CVAR analysis of interest rate expectations in the dollar/pound market"

Program Seminarium

Program Seminarium DEM Toruń 2019 (pdf) - aktualizacja 2.09.2019 r.

Ulotka Seminarium "DEM_Torun_2019" (pdf).Powrót


Terminy

Termin zgłoszenia uczestnictwa - 30.06.2019 r.
Termin zgłoszenia tytułu referatu wraz ze streszczeniem - 30.06.2019 r.
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - 30.06.2019 r.

Powrót


Publikacja

Istnieje możliwość opublikowania artykułów w jednym z czasopism punktowanch:
Dynamic Econometric Models (13 pkt.)- w języku angielskim.
Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia (7 pkt.) - w języku polskim,

Informacje dotyczące zgłosznia artykułów i wymogów redakcyjnych znajdują się na stronach internetowych czasopism.

Powrót


Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna: 1250 zł. (pokój 2-osobowy, 3 noclegi), 1500 zł. (pokój 1-osobowy, 3 noclegi)
Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, zakwaterowanie - 3 noclegi, uroczystą kolację.

Zakwaterowanie (bez opłaty dodatkowej): Hotel Filmar,
ul. Grudziadzka 45, 87-100 Toruń.


Opłatę należy uiścić do 30.06.2019 r. przelewem bankowym na rachunek:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Bank Millennium S.A w Warszawie

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem:
Dynamiczne Modele Ekonometryczne
wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika

Powrót


Rejestracja:

Proszę o przekazanie w e-mailu następujacych informacji:

- tytuł, imie i nazwisko uczestnika,
- nazwę uczelni, jednostki,
- tytuł referatu wraz ze streszczeniem,

na adres e-mail: tadeusz.kufel@umk.pl lub mpilat@umk.pl

 
 
 
 
©