Strona Główna
Aktualności
Cele Seminarium
Rada Naukowa
Archiwum
Kontakt
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Ekonometrii i Statystyki

W dniach

8-9-10 września 2015 r. w Toruniu


odbędzie się

XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
Profesora Zygmunta Zielińskiego
Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2015

W Zeszytach Naukowych: Dynamic Econometric Models (8 pkt.)
i Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia (6 pkt.) opublikowane zostaną artykuły,
które przejdą pozytywnie weryfikację wydawniczą.

Więcej informacji na temat publikacji (spis treści, abstrakty) można znaleść na stronach czasopism:


Acta Universitatis Nicolai Copernici,

Dynamic Econometric Models.
 
 
 
 
© KEiS WNEiZ, 2013